نویسنده : محمود حاجیان ; ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳ تیر ۱۳٩٠

• درس دوم: تلفظ صداهای کوتاه

کلمات کلیدی :قرآن معجزه الهی و کلمات کلیدی :قرآن و کلمات کلیدی :چراغ هدایت و کلمات کلیدی :آموزش قرآن