احتیاج دائمی ما به هدایت الهی- اهدِنَا الصِّراطَ المُستَقیمَ

 

این‌که ما هر روز پنج نوبت نماز مى‌خوانیم و در هر نمازى هم اقلاً در دو رکعتش مى‌گوییم: «اهدنا الصّراط المستقیم»(، براى همین است. انسان یک‌بار دعا مى‌کند و براى مغفرت مى‌گوید: «اهدنا الصّراط المستقیم». مگر ما در شبانه روز، براى مغفرت چه‌قدر باید دعا کنیم و در نماز چندین بار آن را تکرار نماییم؟ اما براى هدایت، شما هفده رکعت نماز واجب مى‌خوانید. از این هفده رکعت، باید در ده رکعتش، «اهدنا الصّراط المستقیم»(1) بگویید.

این هدایت، چه هدایتى است؟ این براى آن است که ما در هر لحظه، به همین هدایت احتیاج داریم. اگر الان هدایتمان کرد، یک دقیقه‌ى دیگر، باز همین هدایت را مى‌خواهیم. اگر یک دقیقه‌ى دیگر هدایتمان کرد، باز یک دقیقه‌ى دیگرش، همین هدایت را مى‌خواهیم. ما دایم در سر دوراهى هستیم. در راه زندگى که مى‌رویم، دایم در سر دوراهىِ گفتن یا نگفتن، تصمیم گرفتن یا نگرفتن، این‌طورى گفتن یا آن‌طورى گفتن قرار داریم. پس، دایم به هدایت الهى احتیاج داریم. تقوا، یعنى همین که مراقب باشیم، این راه مستقیم، این همه منشعبات دارد. مبادا یک‌جا اشتباه کنیم و از یکى از منشعبات، راه بیفتیم و برویم.
1 ) سوره مبارکه الفاتحة آیه 6
اهدِنَا الصِّراطَ المُستَقیمَ
ترجمه :
ما را به راه راست هدایت کن...

مربوط به : بیانات در دیدار با مسؤولان دادگاه و دادسراى ویژه‏ى روحانیت - 1369/08/13

/ 0 نظر / 97 بازدید