منم سرگشته‌ی حیرانت ای دوست

منم سرگشته‌ی حیرانت ای دوست           کنم یک باره جان قربانت ای دوست

منم سرگشته‌ی حیرانت ای دوست           کنم یک باره جان قربانت ای دوست

خلیل آسا  شـوق وصـل کـویت                دهم سر بر سـر پیمانت ای دوست

دلــی دارم در آتــش خـــانه کــــرده            میـــان شعـــله هـــا کـاشانه کـرده

دلـــی دارم که از شــــوق وصـــالـت           وجـــودم را ز غـــم ویـــــرانه کــرده

مـــن آن آواره‌ی بشــکسـته حــالـم            ز هجـــرانت بـــتـــــا رو  بـــــر زوالـم

منــم آن مـــرغ ســـرگــردان و تنهـا            پریشــان گشته شد یکبـــاره حـالم

سـحـر ســـر بـــر سـرسجاده کردم            دعــــایی بهــــر آن دلـداده کـــــردم

زحسرت ساغر چشمانم ‌ای دوست            لبـــالب یکســـره از بــــاده کــــردم

دلا تــا کـــی اسیـــر یـــاد یـــــــاری            ز هجــــر یــــار تـــا کــی داغـــداری

بگــو تـــاکــی ز شــوق روی لیـــلی            چـــو مجنـــون پـــریشــان روزگـاری

پـــریشـــانم پــریشـــان روزگــــــارم            مــن آن ســرگشته ی هجــر نگارم

کنــــون عمـــریست بـا امید وصـلت            درون سینـــه آســـــایــش نــــدارم

ز هجـــرت روز و شـب فــریـــاد دارم            ز بیدادت دلـــی نـــــاشــــــاد دارم

درون کوهــســـار سیـنـه ی خــــود            هـــزاران کشـــته چـون فـرهاد دارم

چـــــرا ای نــــازنیــنم بـــی وفـــایی           دمـــا دم بــــا دل مـــن در جفــایـی

چــــرا آشـفــته کــــردی روزگــــــارم           عـــزیــزم دارد این دل هـــم خدایی

دانلود آهنگ "ای دوست" با صدای حسین کشتکار بوشهری

 

 

/ 3 نظر / 55 بازدید
عاشق کوهستان

سلام و درود بر مهدی (ع) و عاشقانش[گل][گل] به به لذت بردم زنده باشید[گل]

علیرضا

سلام سایت زیبایی داری مخصوصا این شعر و این موزیک خیلی زیباست با افتخار لینک میشوید التماس دعا یا علی

نیلسا

سلام[گل] ببخشید شما دیشب اومدین وب من؟