عید آمد و عید آمد

عید رمضان آمد و مـــــــــــــاه رمضــان رفــت 
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

هرگر نمیرد آنکه زنده شد به عشق 

پیشاپیش عید سعید فطر مبارک


/ 2 نظر / 41 بازدید
شروین

استاد ايليا (پیمان فتاحی) براي سواد ظاهري اهميت زيادي قائل نشده است و براي مطالعه، جريان زندگي، زمين و آسمان، نشانه‌ها و تغييرات را بعنوان بهترين کتاب توصيه مي‌کند. www.oloomebateni.com www.oloomebateni-oloomebateni.blogspot.com http://www.oloomebateni.com/Bultan/2314/

دریا

طاعاتتان قبول،عیدتان مبارک[گل]