نماز در قرآن و کلام خالق انسان و هستی

آنهایی که از عبادت الله (گزاردن نماز) سرپیچی کنند بزودی و با ذلت به دوزخ انداخته می‌شوند(غافر60)* و هرکس چشمش را بر آیات خدا ببندد در آخرت نابینا و گنگ و کر برمی‌خیزد (اسراء79و78و72)* کسی که نماز را بجا نیاورد کارهای خیرش قبول نمی‌شود(توبه54)* کسی که نماز را بجا بیاورد کارهای خیرش قبول می‌شود(بقره110)* بدبخت‌ترین انسان کسی است که نماز نمی‌خواند(اعلی11و15)* تنها کافران و نادانان نماز را مسخره می‌کنند(مائده58)* وای بر کافران که چون گفته شود رکوع کنید رکوع نمی‌کنند(مرسلات48)* در روز قیامت به کافران می‌گویند سجده کنید اما نمی‌توانند خم شوند به سزای آنکه در دنیا تندرست بودند و سجده نمی‌‌بردند(قلم42و43)* سعی و تلاش نمازنگزار سودی به او نمی‌رساند(غاشیه3) دعوت حق نشنوی وانگه دعاها می‌کنی شرمت باد ای برادر زین دعای بی نماز همیشه و پیوسته در ادای نماز بکوشید وآنرا کامل انجام دهید(پیاده یا سواره، در سفر یا غیرسفر، در جنگ یا صلح، در شرایط ترس یا امنیت) و هیچگاه آنرا ترک نکنید مخصوصاً نماز عصر را (بقره238و239)* ای کسانی که ایمان آورده‌اید رکوع کنید و سجده ببرید(حج77)* تا لحظه مرگ خدایت را عبادت کن و از سجده‌کنندگان باش(حجر99)* بندگان خدا کسانی‌اند که هیچ تجارتی آنها را از نمازگزاردن باز نمی‌دارد(نور37)* بیگمان رستگار شد آنکس خدا را با نمازش یاد کرد(اعلی15)* جن و انس را برای عبادت آفریدند(ذاریات56)* نماز یاد خداست و یاد خدا مایه آرامش دلها(رعد28)* نماز بزرگترین عبادت است و توجه به نماز راستین نمازگزار را از گناهان وزشتیها باز می‌دارد(عنکبوت45)* اما ترک و ضایع کردن نماز موجب فساد و غرق شدن در شهوات و گمراهی انسان می‌شود(مریم59)* باد خشم و شهوت و حرص و آز برد او را که نبود اهل نماز به اقامه نماز بپردازید و به خوبی آنرا انجام دهید براستی نماز بر مؤمنان فرض و دارای اوقات معین است(نساء103)* با آنان بجنگید تا زمانی که توبه کنند و نماز را برپادارند(توبه5)* اگر واقعاً خدا را می‌پرستید پس سپاسش را به جا آورید(بقره172)* نماز گناهان را پاک می‌کند چون نماز یک توبه‌ی عملی از گناهان گذشته است و انسان را از فکر گناهانش که روح و روانش را آزار می‌دهد رها می‌سازد و باعث بهداشت روان و سلامت روح می‌شود چون به گناهکار امید می‌دهد(هود114)* شیطان می‌خواهد انسان را از نماز بازدارد(مائده91) آفرین بر دل نرم تو که از بهر رضای حق کشته ای شیطان وجود و به نماز آمده ای خداوند برای هر امتی پیامبری فرستاد تا مردم را به سوی عبادت خدا دعوت کنن(نحل36)* ابراهیم گفت خداوندا مرا و فرزندان مرا از نمازگزاران قرار ده(ابرهیم40)* و اسحاق و یعقوب را به نماز فرمان داد(انبیاء73)* و اسماعیل خاندان خود را به نماز امر می‌کرد(مریم55)*و در اولین ساعات پیامبری موسی را به اقامه نماز دستور می‌دهد(طه14)* لقمان فرزندش را به خواندن نماز دستور می‌دهد(لقمان17)*حضرت شعیب نماز را برپا می‌دارد(هود87)* و عیسی در گهواره می‌گوید پروردگارم مرا فرموده تا زنده‌ام نماز را بر پا دارم(مریم31)* و از بنی اسرائیل پیمان گرفت نماز بخوانند(بقره83)*ومحمدص را فرمود امت خود را به نماز فرمان ده و خود در آن پیشرو باش(طه132)* مسلمان باید کسان خود را به نماز فرمان دهد و خود در آن شکیبا باشد(طه132)* مؤمنین راستین درهیچ موقعیتی نماز را ترک نمی‌‌کنند(حج:41)* ای کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که برای نماز اذان گفته شود به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که این برای شما بهتر است اگر می‌دانستید(جمعه9) 

چون هنگام نماز جماعت رسید

سوی مسجد زود می‌‌باید دوید

* مسلمان بایستی نماز را برپا دارد(حج78)* نماز در بزرگترین و کوچکترین سوره آمده است(بقره3وکوثر2) نماز تشکر از ولی نعمت (بقره21) * نماز نشانه‌ی ایمان به معاد است (انعام92)* نماز نشانه دینداری واقعی است(بینه5)* باید از نماز یاری خواست (بقره153)* نماز شرط برادری و اخوت است(توبه11)* قرآن به کسانی که نماز را با کسالت می‌خوانند هشدار نابودی و زیانکاری می‌دهد(ماعون5)*منافقان هنگامی که به نماز برمی‌خیزند با کسالت برمی‌خیزند(نساء142)* نماز درمان انسان کم‌طاقت و بیقرار و عجول و خسیس است(معارج19و22)* نماز اولین نشانه مؤمنان رستگار است(مؤمنون2)* نماز مرز بین مؤمنان و کافران (مؤمنون1و117)* نماز یا صله در لغت یعنی چیزی که انسان را به خالق خویش متصل می‌‌گرداند و او را به رحمت پروردگارش نزدیک می‌‌سازد. قرآن همواره واژه نماز را مخصوص به اقامه داشته است یعنی منظور فقط شکل ظاهری و خواندن آن نیست بلکه حقوق و شروط آن یعنی بدور از فحشا و منکر باشد و آثارش در چهره و شخصیت و زندگی فردی و اجتماعی شما دیده شود : گفتی که من شب و روز مرد نمازکارم چون نیست ای برادر کردار تو نمازی ( آری، نمازگزاری که اخلاق و گفتارش نمازی نیست نمازش قالبی بی روح و پوستی خالی از مغز وکرم خورده است ) پیامبرص فرمود نماز ستون دین و معراج مومن و کلید بهشت است و اولین عبادتی است که خداوند بر بندگانش واجب فرمود پس هرکس نماز را ضایع کند قطعاً در ضایع کردن دیگر امور گستاخ تر خواهد بود. و فرمود نماز اولین چیزی است که در قیامت پرسیده می‌شود اگرکار آن درست باشد بقیه کارها نیز درست است و اگرکار آن تباه گردد بقیه کارها نیز تباه می‌گردد. و فرمود آنچه ما را از کافران جدا می‌کند، نماز است.وفرمود دینی که در آن نماز نباشد دارای هیچ خیر و نیکی ای نیست. و آخرین وصیتش سفارش درباره نماز و زنان و زیردستان بود. و فرمود هرگاه فرزندانتان به سن هفت سالگی رسیدند آنان را به نماز خواندن و یادگیری قرآن دستور دهید و هرگاه به سن ده سالگی رسیدند و نماز نخواندند آنان را تنبیه کنید تا نماز بگزارند و در آن سن رختخواب آنها را از هم جدا کنید. چه روزها به شب رفت در هوی و هوس شبی به روز کن آخر در شکر و نماز و فرمود: نمازهای پنج گانه و جمعه تا جمعه، کفاره گناهان کوچکی است که در میان شان واقع می‌‌شود تا زمانی که گناه کبیره انجام نشود. و فرمود: هر کس که بر نماز گزاردن مداومت داشته باشد و همیشه بموقع آنرا بخواند، نماز برای او در روز قیامت چراغ راه و دلیل رستگاری است. و کسی که بر نماز مداومت نداشته باشد، برایش نور و رستگاری نیست و روز قیامت با فرعون و قارون و هامان (رهبران کفر) خواهد بود. گر نماز از وقت خود رفتی ترا جهان تو شود تاریک و بی نور و صفا و فرمود نماز هیچوقت تعطیل نمی‌شود اگر ایستاده نتواند باید نشسته بخواند و اگر باز نتواند دراز کشیده و با اشاره چشم و ابرو بخواند(پس وای به حال کسانی که درحال تندرستی هم نماز نمی‌خوانند) و فرمود هرکس نماز عصر را ترک کند باعث نابودی اعمالش می‌شود(وقتی ترک یک نماز باعث از بین رفتن اعمال شود پس مجازات کسی که همه نمازها را ترک کرده چگونه است؟)* و اصحاب پیامبرص هیچ عملی را موجب کافر شدن نمی‌دانستند مگر ترک نماز را. و بسیاری حتی گفته اند بر دینداران واجب است با اشخاص بی نماز پس از نصیحت آنها و امر به معروف، قطع رابطه و ترک معاشرت کنند و دعوتشان را قبول نکنند و دختر را به همسری بی نماز ندهند چون امین دختر نخواهد بود و نباید به کار گمارده شوند چون کسی که حقوق پروردگاری را که خالق و رزاق اوست تباه گرداند حقوق بندگان را به مراتب بیشتر تباه خواهد کرد. باید بدانی مردم در زمان جاهلیت برای اله ها یا خدایان متعدد خود سجده می‌بردند و دعا و نیایش و طلب کمک می‌کردند و قربانی و نذر و سوگند و غیره را برای اله خود انجام می‌دادند، سپس اسلام کلمه توحید «لا اله الا الله» را آورد یعنی سجده و دعا و نیایش و درخواست کمک و قربانی و نذر و سوگند و همه امور عبادی باید به سوی «الله» برگردد و فقط برای او انجام شود. بنابراین اولین معنی لا اله الا الله نماز و سجود و اظهار بندگی همیشگی فقط برای «الله» است و این نماز بزرگترین گواهی بر وجود اعتقاد و نور درونی تو است. این نماز و روزه و حج و جهاد خود گواهی دادنست از اعتقاد عمر عزیز رفت به پایان چه می‌کنی/ خود را اسیر و بنده شیطان چه می‌کنی/ فرمان پنج نماز حق را مقصری/ روز جزا و نوبت قیامت چه می‌کنی بیا که حرص دل و شهوت دیده و دزد سینه را بکشیم/ بسیار در خانه نشستیم و بطالت کردیم/ بیا به مسجد رویم و از سر نیاز نمازی بخوانیم « می‌‌توانید این برگه را دراتاق فرزندانتان بزنیدتا همواره نگاهشان به آن باشدیا از آنها بخواهید این آیات را حفظ کنند» عمر عزیز رفت به پایان چه می‌کنی/خود را اسیر و بنده شیطان چه می‌کنی/فرمان پنج نماز حق را مقصری/روز جزا و نوبت قیامت چه می‌‌کنی

/ 1 نظر / 58 بازدید
فرا اینترنت

سلام دوست من. در فرا اینترنت چه چیزهایی را پیدا میکنی؟ محصولات متنوع ، فانتزی و مدرن لوزام بهداشتی، ارایشی و زناشویی محصولات کاربردی قسمتی برای فروش دامنه ، شما هم اگه دامینی برای فروش دارید میتونید اونجا عرضه کنید مجموعه مقالات و فایل هایی برای دانلود میخوای با خوندن اس ام اس در آمد کسب کنی؟ کدام انتی ویروس قوی تر است؟ در مورد گوگل پلاس چه می دایند؟ عرضه یو اس پی دریافت ماهواره بی نیاز از دیش!!!!!!!!! رایگان خطاها و ارورها در اتصال وی پی ان دوست من سایت در حال کامل شدن است. از نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما استقبال میکنیم.