تا هست علی باشد و تا بود علی بود

 

تا صورت  پیوند  جهان  بود   علی   بود              

             تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود
آن قاعه گشایی که در  قلعه ی  خیبر              

                 برکند به یک حمله و بگشود علی بود

 

آن  گرد  سرافراز  که  اندر  ره  اسلام              

                 تا کار نشد  راست  نیاسود ، علی  بود

 

آن  شیر  دلاور   که   برای  طمع  نفس                        

                 بر خوان جهان پنجه  نیالود  علی  بود

 

این کفر نباشد ، سخن کفر نه این است                           

       تا هست علی باشد و تا بود  علی  بود


شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود                           

            سلطان  سخا  و  کرم  و جود علی بود


هم آدم و هم شیث و هم ادریس و هم الیاس   

                      هم  صالح  پیغمبر  و  داوود  علی  بود

 

هم موسی وهم عیسی و هم خضر و هم ایوب                     

                          هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود

 

مسجود ملایک که شد آدم ، ز علی شد  

                   آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود

 

آن عارف سجّاد ، که خاک درش از قدر                               

               بر کنگرهی عرش بیفزود علی بود

 

هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن         

                         

/ 0 نظر / 26 بازدید